Ծրագրի մասին

ՀՀ-ում կան բնակավայրեր, որոնցում նախադպրոցական հաստատություններ չեն գործում: Խնդրի կարգավորման նպատակով նման բնակավայրերում կարող են հիմնվել այլընտրանքային նախադպրոցական հաստատություններ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն տվյալ բնակավայրի երեխաներին ստանալ նախադպրոցական կրթություն:

ԿԳՄՍ նախարարի 26.01.2021թ. N 20-Ն հրամանով հաստատված «Նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների և դրանց ներդրման կարգ»՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149862 :

Ովքեր կարող են դիմել

Կարող են դիմել այն համայնքները, որոնք ունեն նախադպրոցական որևէ ծառայություն չունեցող բնակավայրեր։

Դիմելու կարգը

Համայնքները նախադպրոցական ծառայության մոդելների ներդրման նպատակով դիմումները ներկայացնում են armeps.am համակարգում: Մոդելների ներդրումն իրականացվում է՝ ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման» կարգի համաձայն։

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից հայտարարվում է դրամաշնորհի մրցույթ՝ armeps.am համակարգում, որտեղ սահմանվում է պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ:

Կոնտակտներ, խորհրդատվություն

ՀՀ ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչություն, հեռ՝ +374 010 599 619
ԿԳՄՍՆ Թեժ գիծ՝ (+374 10) 59-96-00, տեղեկատու հեռախոս՝ (+374 10) 52-73-43։