«Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» հիմնադրամի և «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի միջև կնքված միացման պայմանագիրն ու փոխանցման ակտը հաստատելու և վերակազմակերպման կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին,

Սպորտի բնագավառում ունեցած նշանակալի նվաճումների համար տրված տարկետումը դադարեցնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի № 2064-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,

«Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիր» փակ բաժնետիրական ընկերությանն օտար լեզվով (անգլերեն) կրթություն կազմակերպելու թույլտվություն տալու մասին: