Խորվաթիայի Ռիեկայի համալսարանի Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների ֆակուլտետը առաջարկում է ճանաչողական գիտությունների (Cognitive sciences) միջազգային և միջառարկայական մագիստրոսական կրթաթոշակային ծրագրով ուսուցում: Ծրագիրն ամբողջությամբ անցկացվում է անգլերենով և բաց է օտարերկրյա ուսանողների համար:

Ծրագրի մասնակցության պայմաններն են՝

  • բակալավրի աստիճան ճանաչողական գիտությունների (Cognitive sciences) ոլորտում՝ ներառյալ հոգեբանությունը, փիլիսոփայությունը, լեզվաբանությունը, ինֆորմատիկան, կենսաբանությունը, կենսաբժշկությունը և մարդաբանությունը:
  • բանավոր և գրավոր անգլերենի լավ իմացություն (նվազագույնը B2 մակարդակ):

Ծրագրի մասին մանրամասն տեղեկատվությունը հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ https://cogsci.uniri.hr: Կից ներկայացված են նաև մրցույթի վերաբերյալ մանրամասները։