Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների («Երևանի թիվ 8 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ, «Երևանի թիվ 9 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ, Հովհաննես Թումանյանի թանգարան) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը: