«Կրթական հաստատություններին ուսումնամեթոդական նյութերով ապահովում» ծրագրի շրջանակում ատեստատների, դիպլոմների, վկայականների, գովասանագրերի, պատվոգրերի, շնորհակալագրերի և հավաստագրերի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը: