Նախարարության կարիքների համար երաժշտական գործիքների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր: