Նախարարության կարիքների ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների /երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում/ ձեռքբերման գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ: