«11001․ Երիտասարդական պետական քաղաքականությանն ուղղված ծրագրեր և միջոցառումներ» ծրագրով 2023թ գնումների պլանով նախատեսված՝ միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների (Հայ-վրացական երիտասարդական համաժողով) ձեռքբերման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: