«11001․ Երիտասարդական պետական քաղաքականությանն ուղղված ծրագրեր և միջոցառումներ» ծրագրով 2023թ գնումների պլանով նախատեսված՝ hեռուստատեսային արտադրանքի հետ կապված ծառայությունների (100 գաղափար Հայաստանի համար) ձեռքբերման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: