«Գյումրու N 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական լսարանի /սպորտային/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր: