Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2022թ գնումների անվանացանկում նախատեսված կահույքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/121» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ: