Նախարարության կարիքների համար մարզական գույքի (հանրակրթական դպրոցներ) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը: