«Գյումրու N4 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական լսարանի լրակազմի գնման ընթացակարգի արձանագրություն