ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 18 փետրվարի 2022 թվականի N 05-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին