Նախարարության կարիքների համար մարզագույքի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը: