«Քիմիա և կենսաքիմիա» մասնագիտական առարկայի համար ուսումնական լսարանի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները: