«Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական լսարանի («Գյուղացիական տնտեսության կազմակերպում և էկոնոմիկա» առարկայի) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը: