ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «Թարգմանական ծրագրեր և աջակցություն ստեղծագործողներին ու հետազոտողներին» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում «Անտարես» հրատարակչությունը Գուրգեն Խանջյանի թարգմանությամբ հրատարակել է Վլադիմիր Օդոևսկու «Կենդանի մեռյալը» պատմվածքների ժողովածուն:

Վլադիմիր Օդոևսկին 19-րդ դարի ռուսական ֆանտաստիկ գրականության երևելիներից է: Նա այն ռոմանտիկ գրողներից է, որոնք ֆանտաստիկ գրականություն ներմուծեցին փիլիսոփայական միտքը: Օդոևսկու գրականությանը բնորոշ է անխնա երգիծանքը, որով նա մերկացնում է իր ժամանակի արատավոր երևույթները: Այս ժողովածուում ընդգրկված են հեղինակի ամենանշանակալից ստեղծագործությունները:

«Թարգմանական ծրագրեր և աջակցություն ստեղծագործողներին ու հետազոտողներին» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում լույս է տեսել նաև Հուսիկ Արայի «Կորած սերունդ» բանաստեղծական ժողովածուն: Գիրքն ամփոփում է հեղինակի՝ 1988-2021 թթ. գրած բանաստեղծություններն ու պոեմները թեմատիկ ընտրությամբ: Այն ազգային զարթոնքի, Արցախյան ազատամարտի, վերակերտած խորհրդանիշների և ոգու բանաստեղծական անդրադարձն է: