«Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական լսարանի («Կենսաբանություն և բնագիտություն» առարկայի) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը: