Ջեռուցման հետ կապված աշխատանքների (ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ամինե Ավդալի անվան Ռյա-Թազա գյուղի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման և ջեռուցման համակարգի իրականացման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/43 ծածակագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը: