Փորձաքննության ծառայությունների («Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ-ի՝ Երևանի Պռոշյան 1 փակուղի 1 հասցեում գտնվող շինության) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/40 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը: