Դասագրքերի («Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն ՓԲԸ) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը: