ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 5 կրթական օբյեկտների (Գյումրու թիվ 8, Գյումրու թիվ 30, Մարալիկի թիվ 1, Կամոյի թիվ 2 հիմնական դպրոցներ, Արթիկի ՏՄԱԿ) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/37 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը: