«Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի բեմի լուսային և ձայնային համակարգերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/96 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը: