Նախարարության կարիքների համար «Ֆիզիկա և մեխանիկա» մասնագիտական առարկայի համար ուսումնական լսարանի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը