ԿԶՆԱԿ հիմնադրամը շարունակում է իրականացնել ՀՀ ուսումնական հաստատությունների տնօրենների և տնօրենի տեղակալների վերապատրաստումները:

Ամռան ամիսներին վերապատրաստվել են ավելի քան 1940 տնօրեններ և տնօրենի տեղակալներ:

Վերապատրաստումները շարունակվելու են մինչև սեպտեմբերի 15-ը, նախատեսվում է վերապատրաստել հանրապետության բոլոր պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրեններին և տնօրենի տեղակալներին: