Ավենտիս Թակվոր Վրեժի Ավենտիսյանին շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու մասին,

Սպորտի բնագավառում ունեցած նշանակալի նվաճումների համար տրված տարկետումը դադարեցնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2204-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 5-ի N 606-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 15-ի N 523-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին: