ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի մայիսի 18-ի «Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների և դասընթացների ցանկը հաստատելու մասին» N 780-Ա/2 հրամանի հավելվածը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ` համաձայն ԿԳՄՍ նախարարի 2022 թվականի հուլիսի 22-ի N 1359-Ա/2 հրամանի:

Ըստ այդմ՝ Ցանկը համալրվել է վերապատրաստող երաշխավորված նոր կազմակերպություններով և դասընթացներով, ինչպես նաև արդեն վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների առարկայացանկում կատարվել է փոփոխություն՝ համաձայն ԿԳՄՍ նախարարի 2021 թվականի մարտի 5-ի N 24-Ն հրամանի: