Ծառայությունների (ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կրասար բնակավայրի 19-րդ դարի կամուրջ) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/35 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: