Թատրոնի բեմի ձայնային համակարգի («Հայաստանի երգի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ) գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/86 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: