Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների /Հայ-ռուսական երիտասարդական համաժողով/ գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/82 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: