Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների (տարվա տաս լավագույն մարզիկ) գնման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/88» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: