«11001․ Երիտասարդական պետական քաղաքականությանն ուղղված ծրագրեր և միջոցառումներ» ծրագրով 2022թ գնումների պլանով նախատեսված՝ ճամփորդությունների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/34» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: