«Աջակցություն միջազգային լրատվամիջոցներում պետական լրատվական գործակալության ցիտման ինդեքսի և ՀՀ-ի վերաբերյալ օբյեկտիվ տեղեկատվության տարածման» միջոցառման ծրագիրը հաստատելու և գումար հատկացնելու մասին