«Ներառական կրթության համակարգի ներդրում դրամաշնորհային ծրագիր միջոցառման շրջանակներում կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքների /Լոռու մարզ, ք․ Վանաձոր, ք․ Սպիտակ/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր: