«1215.11002 Սփյուռքի կրթօջախների ուսուցիչների կարողությունների հզորացում» ծրագրով 2022թ գնումների պլանով նախատեսված՝ ուսուցողական սեմինարների կազմակերպման ծառայությունների (սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստում) ձեռքբերման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ: