Սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի /Կարինե Կատանյան/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր: