Գրասենյակային ապրանքների (թուղթ, A4 ֆորմատի) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր: