«Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի բեմի լուսային համակարգի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր: