«Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» դպոցականների թիմային խճուղավազք» մարզական միջոցառում ծրագրով նախատեսված սպորտային միջոցառումների գնման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՀՄԱԾՁԲ-22/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: