Դյուրակիր համակարգչի և թվային լուսանկարչական ապարատների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր: