Դասագրքերի /«Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն/ գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր: