Դասագրքերի /«Մանմար» ՓԲԸ/ գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր