ՀՀ ժողովրդական նկարիչ Մասիս Գրիգորյանի մահարձանի պատրաստման, տեղադրման, գերեզմանի բարեկարգման աշխատանքների
իրականացմանն համար գումար հատկացնելու մասին