Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 7-ի N 1663-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի մայիսի 18-ի N 319 և 1999 թվականի հուլիսի 12-ի N 461 որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման, կամավոր ատեստավորման արդյունքով ուսուցչի դրույքաչափի և դրան հատկացվող հավելավճարի տրամադրման, կամավոր ատեստավորման հանձնաժողովի ձևավորման կարգը հաստատելու մասին

«Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին