«11001. Երիտասարդական պետական քաղաքականությանն ուղղված ծրագրեր և միջոցառումներ» ծրագրով 2022թ գնումների անվանացանկում նախատեսված՝ միջոցառումների կազմակերպման / «Ամենամյա երիտասարդական ֆորում»/ ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ: