Հանրակրթական հիմնական դպրոցի «Գերմաներեն» առարկայի ծրագիր (2-րդ դասարանի գերմաներեն սովորողների համար)