Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ներառականության ապահվանն ուղղված դասընթացների ծրագիրը հաստատելու և գումար հատկացնելու մասին