Մարզահագուստի գնման ընթացակարգի և մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ