Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման (հրաձգություն) ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: